! Pravdepodobne vaša banka ešte nepodporuje službu payme alebo nemáte aktuálnu verziu mobilnej aplikácie. Platobné údaje získate naskenovaním QR kódu alebo skopírovaním údajov z tejto stránky.
SK9211000000002620098343
IBAN príjemcu / IBAN
DCM Majak
Názov účtu príjemcu / Beneficiary’s Name
5 EUR
Suma | Mena / Amount | Currency
prispevok na cinnost
Informácia pre príjemcu / Remittance Information
31.12.2021
Dátum splatnosti / Maturity Date