! Pravdepodobne vaša banka ešte nepodporuje službu payme alebo nemáte aktuálnu verziu mobilnej aplikácie. Platobné údaje získate naskenovaním QR kódu alebo skopírovaním údajov z tejto stránky.
SK0965000000003650481508
IBAN príjemcu / IBAN
Otcom.sk
Názov účtu príjemcu / Beneficiary’s Name
1 EUR
Suma | Mena / Amount | Currency
otcom.sk
Informácia pre príjemcu / Remittance Information
07.07.2021
Dátum splatnosti / Maturity Date